นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ตามแนวนางมรดกโลกพร้อมเปิดตัว “น้องฟาน” Mascot เพื่อการรณรงค์โครงการเชียงใหม่สู่มรดกโลก ต่อไป ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่