เปิดตัวเลขคนไทยเตะฝุ่น ยอดแตะสามแสนคน

สสช.ชี้ข้อมูลแรงงานไทยเตะฝุ่นเพิ่มขึ้น ยอดรวมกว่า 2.7 แสนคน เผยอาชีพที่ความต้องการสูง คืองานขาย-ธุรการ-บัญชี ส่วนกรุงเทพฯ ยังเป็นจังหวัดที่ต้องการแรงงานสูงสุด

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ โฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) แสดงข้อมูลว่าในเดือนมีนาคม 2560 ประเทศไทยยังมีอัตราการว่างงาน ร้อยละ 1.3 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนถึง 99,000 คน และกลุ่มคนที่ว่างงานในเดือนนี้ ส่วนใหญ่เป็นผู้ว่างงานที่เคยทำงานมาก่อน ซึ่งมีจำนวนมากถึง 274,000 คน หรือเพิ่มขึ้น 49,000 คน

โดยเป็นผู้ว่างงานจากภาคการบริการและการค้า 125,000 คน ภาคการผลิต 105,000 คน และภาคเกษตรกรรม 44,000 คน นั้น เมื่อพิจารณาจากข้อมูลตำแหน่งงานว่างของกรมการจัดหางาน (กกจ.) กระทรวงแรงงาน พบว่า ไตรมาสแรกปี 2560 ยังมีตำแหน่งงานว่างกว่า 50,000 อัตรา

ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากภาคเอกชน เช่น JOBTHAI.COM ได้วิเคราะห์และคาดการณ์สถานการณ์ความต้องการแรงงานไทยทั่วประเทศ ในไตรมาสที่ 2 พร้อมแนวโน้มของอาชีพที่ยังได้รับความนิยมสูงสุดของปี 2560 พบว่า มีตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศกว่า 87,000 อัตรา จังหวัดที่มีอัตราความต้องการแรงงานสูงสุดอันดับแรกคือ กรุงเทพมหานคร 45,752 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 52.70 จากจำนวนงานทั้งหมดทั่วประเทศ

โดยอาชีพที่มีความต้องการแรงงานสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ งานขาย 5,728 อัตรา งานธุรการทั่วไป 1,420 อัตรา และงานบัญชี-การเงิน 806 อัตรา รองลงมา จ.สมุทรปราการ 6,770 อัตรา จ.ชลบุรี 5,211 อัตรา จ.ปทุมธานี 3,860 อัตรา และ จ.สมุทรสาคร 2,769 อัตรา

“เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ กกจ.ได้บรรจุงาน 23,617 คน เดือนมีนาคมบรรจุงาน 26,209 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.97 ประกอบกับตัวเลขของสำนักงานประกันสังคม (สปส.) พบว่า เดือนกุมภาพันธ์ มีผู้ประกันตนใช้บริการกรณีว่างงานลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 10.72 และมีจำนวนผู้ประกันตนเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.56 เมื่อเทียบกับปีก่อน

นอกจากนี้ ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของเดือนมีนาคม 2560 พบว่า ดัชนีฯ 76.8 ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ที่ดัชนี 75.8 โดยปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 และสูงสุดในรอบ 24 เดือน อีกทั้งดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาสการหางานทำในเดือนมีนาคมก็ปรับตัวดีขึ้นเช่นกัน โดยดัชนี 71.4 จากเดือนกุมภาพันธ์ที่อยู่ระดับ 70.3” นายอนันต์ชัย กล่าวและว่ากระทรวงแรงงานส่งเสริมให้คนไทยมีงานทำ โดยจัดตั้งศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย หรือ สมาร์ทจ๊อบเซ็นเตอร์ 77 แห่งทั่วประเทศ ศูนย์บ่มเพาะด้านวิชาชีพของคนพิการในประเทศไทย (Job Coach Thailand Center) และจัดนัดพบแรงงานเป็นประจำในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ มีบริการจัดหางานบนมือผ่าน Smart Job Application รวมถึงมีบริการแนะแนวอาชีพและกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านสำหรับผู้ต้องการประกอบอาชีพอิสระ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!