(คลิป) ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดต้อนรับผู้โดยสาร ช่วงเทศกาลสงกรานต์ อบอุ่น


​ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดกิจกรรมต้อนรับผู้โดยสารและนักท่องเที่ยว ที่มาเยือนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัย และจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวก ไว้ให้บริการอย่างเต็มที่

​วันที่ 12 เมษายน 2560 น.อ.วิสูธ จันทนา ผอ.ท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) นำผู้บริหาร พนักงาน พร้อมด้วยผู้แทนสายการบิน ส่วนราชการ และผู้ประกอบการ ร่วมกันจัดกิจกรรมต้อนรับผู้โดยสารและนักท่องเที่ยว เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวที่มาเยือน รวมทั้งร่วมสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทย ณ ห้องโถงผู้โดยสาร อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ

ซึ่งกิจกรรมฯ ประกอบด้วย การแสดงฟ้อนรำ การแสดงดนตรีพื้นเมือง การสาธิตตัดตุงไส้หมู ซึ่งเป็นตุงที่ใช้ปักกองทรายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และการตั้งจุดสรงน้ำพระ ณ บริเวณห้องโถงผู้โดยสาร ชั้น 1 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ


​สำหรับการให้บริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้เตรียมพร้อมทั้งด้านบุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัย โดยบูรณาการร่วมกันกับทหาร ตำรวจ และหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ เพื่อดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้บริการ และป้องปรามการฉวยโอกาสลักลอบกระทำสิ่งผิดกฎหมาย นอกจากนี้ผู้บริหารระดับสูงจะอยู่ประจำในพื้นที่ เพื่อกำกับดูแลและประสานสั่งการอย่างใกล้ชิด

รวมทั้งขอความร่วมมือจากสายการบิน ด่านศุลกากร และด่านตรวจคนเข้าเมือง เตรียมพร้อมให้บริการอย่างเต็มขีดความสามารถ ทั้งนี้ในระหว่างวันที่ 5-18 เมษายน 2560 คาดว่าจะมีเที่ยวบิน ที่ทำการบินเฉลี่ย 208 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.87 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และมีจำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยประมาณวันละ 27,000 คนต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.73 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในช่วงเทศกาลสงกรานต์จะมีผู้โดยสารเดินทางมาใช้บริการจำนวนมาก

ประกอบกับท่าอากาศยานเชียงใหม่ ตั้งอยู่ในเส้นทางเชื่อมต่อกับถนนรอบคูเมือง ซึ่งเป็นบริเวณที่จะมีประชาชนไปเล่นน้ำสงกรานต์จำนวนมาก อาจส่งผลกระทบต่อการจราจรโดยรอบ จึงขอแนะนำให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางมายัง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ล่วงหน้ามากกว่าปกติ เพื่อป้องกันการพลาดเที่ยวบิน และขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการจำกัดของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำขึ้นเครื่องอย่างเคร่งครัด เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการผ่านขั้นตอนการตรวจค้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น