เปิดงานแต่งสีอวดลาย ผ้าฝ้ายดอนหลวง ครั้งที่ 15

ทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง กล่าวรายงานในพิธีเปิดงานแต่งสีอวดลาย ผ้าฝ้ายดอนหลวง ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560 ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก วีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงาน ณ งานแต่งสีอวดลายผ้าฝ้ายดอนหลวง ต.แม่แรง อ.ป่าซาง นครลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น