ขยายพันธุ์หม่อน (มัลเบอร์รี่)

บุญรอด คำทะริ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเกษตรจังหวัดลำพูน (เกษตรที่สูง) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯจัดทำการขยายพันธุ์หม่อน (มัลเบอร์รี่) รับประทานผลสด จำนวนกิ่งหม่อน 2,000 ต้นเพื่อแจกจ่ายให้เกษตรกรผู้สนใจนำไปปลูกเป็นอาชีพเสริมต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น