ลำพูนรุกตรวจสอบราคา สินค้าเทศกาลสงกรานต์ ป้องกันแม่ค้าฉวยโอกาส


พาณิชย์ลำพูน บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบราคาสินค้า ป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560
คณะทำงานตรวจสอบสินค้าที่ควบคุมฉลาก โดยนางเฟื่องฟ้า ตุลาธรรมกุล พาณิชย์จังหวัดลำพูน บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบราคาสินค้าและบริการ ช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยคณะทำงานได้เข้าตรวจสอบสินค้าในพื้นที่ตลาดสดหนองดอก ตลาดสดจตุจักร ห้างแจ่มฟ้า ซ้อปปิ้งมอลล์ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด สยามแม็คโคร เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค ให้ผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าและบริการในราคาที่เหมาะสมและป้องกันไม่ให้ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้า รวมถึงการปฏิเสธการจำหน่ายสินค้าบริการ ซึ่งเป็นการเอารัดเอาเปรียบประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยผลการตรวจสอบพบร้านค้าที่จำหน่ายผักสดและผลไม้ในตลาด ไม่ติดป้ายแสดงราคาสินค้า จำนวน 7 ราย เจ้าหน้าที่จึงได้สอบถามผู้ขายและผู้ขายให้การรับสารภาพ เจ้าหน้าที่ฯ จึงได้ทำบันทึกการจับกุมแล้วเปรียบเทียบปรับราย จำนวนละ 400 บาท ซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา 28 และโทษตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542
นางเฟื่องฟ้า ตุลาธรรมกุล พาณิชย์จังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์มีวันหยุดหลายวัน ประชาชนส่วนใหญ่เดินทางออกต่างจังหวัดเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยวกลับภูมิลำเนาและเดินทางมาท่องเที่ยวยังภาคเหนือและจังหวัดลำพูนและคาดว่าประชาชนจะมีการใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการในช่วงดังกล่าวจำนวนมาก เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและคุ้มครองผู้บริโภค มิให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาส ปรับขึ้นราคาสินค้า ซึ่งเป็นการเอารัดเอาเปรียบประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้ออกติดตามตรวจสอบราคาสินค้า การจำหน่ายสินค้าและบริการ ก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 ทั้งนี้หากพบเห็นมีการฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค สามารถร้องเรียนได้โดยตรงที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนราคาสินค้าและบริการ สำนักงานคณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดลำพูน อาคารสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน หมายเลขโทรศัพท์ 053-562267 , 053-561489 หรือสายด่วน 1569

ร่วมแสดงความคิดเห็น