“ชาวเชียงใหม่” สระเกล้า ดำหัวพ่อเมือง-แม่เมือง


พุฒิพงศ์ ศิริมาตย์, กฤษณ์​ ธนาวณิช, ประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ นำข้าราชการและประชาชนชาวเชียงใหม่ไปรดนํ้า สระเกล้าดำหัว ปวิณ – มลสุดา ชำนิประศาสน์ ตามประเพณี ณ จวนผู้ว่าราชการฯ


ร่วมแสดงความคิดเห็น