รดนํ้าดำหัว ขอพรปีใหม่

อังคณา กางพรม ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด พร้อมด้วยทีมงานฝ่ายบริหารและพนักงาน โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ เข้าขอพรปีใหม่และรดนํ้าดำหัว ปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ มลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดฯ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ปีใหม่ไทย ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น