ประเวณี สระเกล้าดำหัว สลี๋ ปี๋ใหม่เมือง

ชิติพัทธ์ ศรีนวลสกุลนี ผู้จัดการโครงการ, วารุณี คำเมรุ ผู้จัดการทั่วไป พร้อมด้วยทีมงานฝ่ายบริหารและพนักงาน โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ และ ประจวบ สายอุ่น ผู้จัดการวู๊ดฟิลด์ รีสอร์ท เชียงใหม่และทีมงาน ร่วมด้วยพนักงานทิวลิป มาสสาจ จัดงาน “ประเวณี สระเกล้าดำหัว สลี๋ ปี๋ใหม่เมือง” ทำพิธีรดน้ำดำหัว ชัยยศ ลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดวงตะวันโฮเท็ล จำกัด และ สุภาภรณ์ แสงทรัพย์ ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น