เชียงใหม่ยังครองแชมป์เกิดอุบัติเหตุมากสุดช่วง 7 วันอันตราย

เชียงใหม่ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อหารือการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน เผยเชียงใหม่ยังครองแชมป์ เกิดอุบัติเหตุสูงสุด เร่งหารือแนวทางป้องกัน วันสุดท้ายของช่วงรณรงค์ ไม่ให้ยอดพุ่งขึ้นอีก

เมื่อช่วงสายเวลา 10.00 น. วันที่ 17 เม.ย.60 ที่ห้องประชุม สนง.ปภ.จ.เชียงใหม่ นายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดเชียงใหม่ ทำหน้าที่เป็นประธานการจัดประชุมรายงานสถานการณ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นวันที่หก(16เม.ย.) ของการรณรงค์ โดยที่ประชุมรับทราบข้อสั่งการของจังหวัดเชียงใหม่ให้ดำเนินการตามมาตรการอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายทั้งการขับรถเร็ว เมาแล้วขับ ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ไม่สวมหมวกนิรภัย และการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ไม่ปลอดภัย รวมทั้งให้ประชาสัมพันธ์ไปสู่ประชาชนในพื้นที่และผู้ขับขี่อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ได้มีข้อสั่งการให้ปรับแผนย้ายจุดตรวจ จุดบริการ จุดอำนวยความสะดวกทั้งถนนสายหลักและสายรอง เน้นเรียกตรวจและพูดคุยสอบถาม แนะนำ ตักเตือน ดำเนินการตรวจภาพความพร้อมของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ตรวจสอบการบรรทุกเกินจำนวน การคาดเข็มขัดนิรภัย การสวมหมวกนิรภัย รวมถึงการอำนวยความสะดวกในการเดินทางกลับของประชาชนและนักท่องเที่ยว อีกทั้งให้ขนส่งจังหวัดจัดเตรียมรถโดยสารให้เพียงพอกับการใช้บริการของผู้เดินทาง เพื่อไม่ให้มีผู้ตกค้าง ดูแลความสะดวกและความปลอดภัย พร้อมทั้งตรวจสภาพพนักงานขับรถ พนักงานประจำรถทั้งการห้ามดื่มเครื่งดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติด สภาพความพร้อมของรถ และคนขับ อีกทั้งมารยาทในการขับขี่ด้วย

สำหรับสถิติการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุของวันที่ 16 เม.ย.60 ซึ่งเป็นวันที่หก ของจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า เกิดอุบัติเหตุ 13 ครั้ง (สะสม 153 ครั้ง) โดยมีผู้บาดเจ็บ(admit) จำนวน 15 คน เป็น ชาย 11 คน และ หญิง 4 คน (สะสม 160 คน) แต่ไม่มีจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มแต่อย่างใด (สะสม 10 ราย) อย่างไรก็ตาม สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ ส่วนใหญ่เกิดจากรถจักรยานยนต์ ไม่สวมหมวกนิรภัย ผู้ขับขี่เมาสุรา ขับรถเร็ว ซึ่งพบว่ายังเป็นคนในพื้นที่ และส่วนใหญ่เกิดเหตุในช่วงกลางวันถึงค่ำ ซึ่งในช่วงค่ำวันนี้จะจัดรถโดยสารให้เพียงพอกับผู้โดยสารทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

และในส่วนของกรณีผู้เสียชีวิตได้ติดตามจ่ายค่าสินไหมให้แก่ผู้ประสบเหตุและครอบครัวของ สนง.คปภ.จ.เชียงใหม่ และบริษัทกลางฯ เรียบร้อย นอกจากนี้ ขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนปลอดภัยด้วยการขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร

ร่วมแสดงความคิดเห็น