ร่วมประชุมทางไกล (Video Conference)

นายสมชัย ศรีลาชัย รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 นายไพโรจน์ เดชะบุญ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 นายสมศักดิ์ ไชยยา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 นายประสิทธิ์ เมืองไสย รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 และคณะข้าราชการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมประชุมทางไกล (Video Conference) “ขับเคลื่อนนโยบายเส้นทางการศึกษาเพื่อการมีงานทำ” ณ ห้องประชุมสารภี สพป.เชียงใหม่ เขต 4 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น