วันครบรอบสถาปนาเมืองเชียงใหม่ 721 ปี

นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และนายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีลานนาไทย เชียงใหม่ พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และสมาชิกสมาชิกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีลานนาไทย เชียงใหม่ ร่วมพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์และพิธียอสวยไหว้สาพญามังราย เนื่องในวันครบรอบสถาปนาเมืองเชียงใหม่ 721 ปี

ร่วมแสดงความคิดเห็น