งานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2560

คณะผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมขบวนแห่สรงนํ้าพระพุทธสิหิงค์ และพระพุทธรูปสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ในงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2560 เพื่อร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีล้านนาให้คงอยู่สืบไป เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2560

ร่วมแสดงความคิดเห็น