วิงวอนธารน้ำใจ ช่วยเหลือวัดงิ้วเฒ่า อ.สะเมิง หลังเพลิงเผาผลาญกุฏิสงฆ์ไม้สักอายุร่วมกว่า 70 ปี วอดทั้งหลัง

 

จากกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้อย่างรุนนแรงที่วัดงิ้วเฒ่า สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 8 (บ้านงิ้วเฒ่า) ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อช่วงกลางดึกเวลาประมาณ 03.00 น. ของวันที่ 16 เม.ย.60 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงที่ไม่มีผู้เฝ้าดูแล โดยเพลิงได้ลุกไหม้อย่างหนักส่งผลให้ทรัพย์สินของทางวัดเสียหายเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะกุฏิสงฆ์ไม้สักอายุร่วมกว่า 70 ปี ที่เป็นจุดเกิดเพลิง ทำให้ได้รับความเสียหายทั้งหลัง โดยระหว่างนั้นทางชาวบ้าน รวมถึงพระสงฆ์ภายในวัด พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องได้ระดมกำลังช่วยเหลือกันในการควบคุมเพลิงนานกว่า 1 ชั่วโมง จึงสามารถควบคุมเพลิงได้ แต่ก็ยังไม่ทัน

การ เนื่องจากเพลิงได้ลุกไหม้ในส่วนของกุฏิ จนไม่เหลือชิ้นดี แต่จากเหตุในครั้งนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตแต่อย่างใด และภายหลังเกิดเหตุพระสงฆ์ รวมทั้งชาวบ้านในพื้นที่ก็ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากกุฏิสงฆ์ไม้สัก แห่งนี้เป็นกุฏิ ที่พระสงฆ์ภายในวัดใช้ปฏิบัติธรรม และเป็นสถานที่กราบไหว้บูชาของชาวบ้าน ที่มูลค่าความเสียหายนั้นยังอยู่ในระหว่างการประเมิน

โดยวัดงิ้วเฒ่า สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย ปัจจุบันมี ท่านพระครูสุภาจารวัตร สุภาจาโร เป็นเจ้าอาวาส ได้ก่อตั้งวัดเมื่อ พ.ศ.2320 มีดินเฉพาะบริเวณที่ตั้งวัด มีเนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน 4 ตารางวา ซึ่งวัดงิ้วเฒ่า ประวัติความเป็นมา สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2319 โดยมีครูบารินทร์ ได้รวบรวมชาวบ้านมาสร้างขึ้น เดิมชื่อวัดนันตารามต้นเมี่ยง ที่มีความสำคัญต่อชาวบ้านคือ เป็นที่ตั้งของศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลแม่สาบ ภายในอาคารประกอบด้วย 2 ส่วน คือห้องสมุดชุมชนและพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 2. เป็นแหล่งพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของตำบลแม่สาบ นามเจ้าอาวาส พระครูสุภาจารวัตร ฉายา สุภาจาโร อาคารเสนาะสนะต่างๆ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2482 วิหาร กว้าง 8 เมตร ยาว 20 เมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ.2519 ศาลาบำเพ็ญบุญ กุฏิสงฆ์ จำนวน 1 หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ศาลาเอนกประสงค์ กว้าง 4 เมตร ยาว 69เมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2538 อาคารศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลแม่สาบ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 5 เมตร

สำหรับกุฎิสงฆ์ไม้สักอายุร่วมกว่า 70 ปี ที่ถูกเพลิงไหม้นั้น เป็นกุฏิที่มีความเก่าแก่ ซึ่งชาวบ้านระบุว่าเห็นมาตั้งแต่ยังเด็ก จากเหตุการณ์เพลิงไหม้ในครั้งนี้ทำให้กุฏิสงฆ์ไม้สักอายุร่วมกว่า 70 ปี เหลือแต่เถ้าถ่าน และเพียงความทรงจำเท่านั้น อย่างไรก็ตามภายหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ ทางชาวบ้านก็ได้มีความเห็นร่วมกันในการที่จะบูรณะซ่อมแซมแต่ลำพังเพียงทุนทรัพย์จากทางวัดที่มีและความช่วยเหลือจากชาวบ้านนั้นอาจไม่เพียงพอในการดำเนินการดังกล่าว จึงอยากขอความช่วยเหลือจากผู้มีจิตศรัทธา และผู้ใจบุญในการร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์และของใช้ ในการช่วยเหลือ โดยสามารถติดต่อร่วมบริจาคได้ที่หมายเลยบัญชีของหมู่บ้าน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สาขา : สะเมิง เลขที่บัญชี : 020067644548 ชื่อบัญชี : บัญชีเงินงบประมาณบ้านงิ้วเฒ่า หมู่ที่8 ต.แม่สาบ หรือติดต่อสอบถาม เบอร์โทรศัพท์หมายเลข 093-9768532 นายรัชพล พัธุ์ทองวิจิตร หรือ อาร์ม

ร่วมแสดงความคิดเห็น