ต้อนรับ ผอ.บริหารงานกีฬาส่วนภูมิภาค

ดร.จารุวัฒน์ สัตนยานุรักษ์ รองอธิการบดี สพล.เชียงใหม่ ต้อนรับ นพดล เกิ้งบุรี ผอ.บริหารงานกีฬาส่วนภูมิภาค กกท. ขอความอนุเคราะห์จาก สพล.ชม จัดกีฬาสปอร์ตฮีโร่ แห่งชาติ ครั้งที่ 1 แม่ปิงเกมส์ ระหว่างวันที่ 5-10 พ.ค.60 นี้ ที่เชียงใหม่มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 1,500 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น