“ประเวณี สระเกล้าดำหัว สลี๋ ปี๋ใหม่เมือง”

ชิติพัทธ์ ศรีนวลสกุลนี ผู้จัดการโครงการ, วารุณี คำเมรุ ผู้จัดการ ทั่วไป พร้อมด้วยทีมงานฝ่ายบริหารและพนักงาน โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ พร้อมใจจัดงาน “ประเวณี สระเกล้าดำหัว สลี๋ ปี๋ใหม่เมือง” คุณชัยยศ ลี และภริยา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดวงตะวันโฮเท็ล จำกัด เพื่อความเป็นสิริมงคล ตามประเพณีอันดีงาม ณ ห้องเชียงดาว โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น