ประชุมเตรียมจัดการแข่งขันกีฬาสปอร์ตฮีโร่แห่งชาติ ครั้งที่ 1

ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดี สพล.เชียงใหม่ ประธาน บุคลากร สพล.ร่วมกับ กกท. ในการ เตรียมจัดการแข่งขันกีฬาสปอร์ตฮีโร่แห่งชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ สพล.เชียงใหม่ เมื่อวันก่อน

ร่วมแสดงความคิดเห็น