โครงการบรรพชา อบรมสามเณรศาสนทายาท อำเภอสารภี ประจำปี 2560

โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 โดยนายสงัด ดุษฎีวิทิต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบวกครกเหนือ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมบวชสามเณรภาคฤดูร้อนตาม “โครงการบรรพชา อบรมสามเณรศาสนทายาท อำเภอสารภี ประจำปี 2560” เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในระหว่างวันที่ 1-12 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ วัดพระนอนป่าเก็ดถี่ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น