ศึกษาดูงาน โครงสร้าง และเทคนิคการทำงานของผู้นำเทศบาลนครลำปาง

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากภาควิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี จำนวน 40 คน เข้าศึกษาดูงานด้านโครงสร้างการบริหารจัดการเทศบาลและเทคนิคการทำงานของผู้นำเทศบาลนครลำปาง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจศึกษาลักษณะและเทคนิคการทำงานของผู้นำชุมชนในการบริหารคน ชุมชน และเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ  ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง

ร่วมแสดงความคิดเห็น