ร่วมพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ ประจำปี 2560

นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ ประจำปี 2560 และในโอกาสนี้ นางมลสุดา ชำนิประศาสน์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมเป็นนักแสดงกิตติมศักดิ์ ในการแสดง Mini light and sound เรื่อง ”กู่เจ้าหลวง – ดารารัศมี – จักรีวงค์” ณ บริเวณกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่วัดสวนดอก พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พรอมเมนาดา
ร่วมสระเกล้าดำหัว

ร่วมแสดงความคิดเห็น