กรม สบส. เตือนภัยคอทองแดง! ช่วงอากาศร้อนอบอ้าว เสี่ยงเสียชีวิต!!

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แนะวิธีคลายร้อนให้ประชาชนดื่มนํ้ามากๆ ให้ได้วันละประมาณ 2 ลิตร ช่วยควบคุมระดับอุณหภูมิร่างกายให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ แนะควรใช้วิธีดื่มทีละนิดหรือจิบบ่อยๆ เพื่อให้เซลล์ในร่างกายดูดซึมไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมยํ้าเตือนให้หลีกเลี่ยงดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดในช่วงอากาศร้อน แม้จะผสมนํ้าแข็งก็ตามชี้เสี่ยงช็อกเสียชีวิต

นายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล รองโฆษกกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรมสบส.) กระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ขณะนี้สภาพอากาศในประเทศร้อนอบอ้าวมาก โดยเฉพาะในช่วงกลางวัน บางแห่งอุณหภูมิสูงเกิน 40 องศาเซลเซียส ซึ่งเกินระดับอุณหภูมิปกติของร่างกายซึ่งอยู่ที่ 37 องศาเซลเซียส อาจส่งผลให้ประชาชนเจ็บป่วย เนื่องจากความร้อนทำให้หลอดเลือดขยายตัว เกิดการสูญเสียนํ้าผ่านทางผิวหนังและต่อมเหงื่อมากขึ้น โดยทั่วไปร่างกายคนเรามีนํ้าเป็นส่วนประกอบประมาณร้อยละ 70 ในแต่ละวันจะมีการสูญเสียนํ้าออกจากร่างกายทางเหงื่อ ปัสสาวะ อุจจาระ การหายใจ รวมกันประมาณ 2 ลิตร ดังนั้นจึงขอให้ประชาชนทุกวัยดื่มนํ้าสะอาดให้เพียงพอ ให้ได้วันละประมาณ 2 ลิตร ซึ่งนํ้าจะทำหน้าที่เป็นตัวควบคุมอุณหภูมิของร่างกายให้อยู่ในระดับปกติ เนื่องจากนํ้ามีคุณสมบัติจุความร้อนได้สูง จึงทำให้อุณหภูมิของร่างกายเปลี่ยนแปลงได้ช้าและเปลี่ยนแปลงไม่มาก ช่วยให้ระบบต่างๆ ใน
ร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายแพทย์ภัทรพลกล่าวว่า เครื่องดื่มที่ประชาชนไม่ควรดื่มเป็นอย่างยิ่งในช่วงที่สภาพอากาศร้อนอบอ้าว ได้แก่เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสมทุกชนิด เช่น เหล้า เบียร์ ไวน์ สาโท กระแช่ นํ้าตาลเมา เป็นต้น ไม่ว่าจะดื่มโดยใส่นํ้าแข็งเพิ่มความเย็นหรือไม่ใส่ก็ตาม เนื่องจากฤทธิ์ของแอลกอฮอล์จะทำให้เส้นเลือดฝอยที่อยู่บริเวณใต้ผิวหนังขยายตัวมากขึ้น มีผลให้ร่างกายสูญเสียนํ้าและเกลือแร่สูงกว่าคนที่ไม่ได้ดื่ม ประการสำคัญการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสภาพอากาศที่ร้อนจัด แอลกอฮอล์จะถูกดูดซึมเข้ากระแสเลือดได้อย่างรวดเร็วและออกฤทธิ์กระตุ้นหัวใจให้สูบฉีดเลือดเร็วและแรงขึ้น ทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นหัวใจทำงานหนักขึ้น อาจทำให้ช็อกและเสียชีวิตได้ หากผู้ดื่มมีโรคประจำตัวอยู่แล้ว เช่น เป็นโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ จะยิ่งมีความเสี่ยงมากขึ้นไปอีก จะเพิ่มแรงดันโลหิตให้สูงขึ้น อาจเกิดปัญหาเส้นเลือดแตกเสียชีวิตหรือเป็นอัมพาตได้

ร่วมแสดงความคิดเห็น