เตรียมจัดงานการแสดง ทางวัฒนธรรมพื้นบ้าน

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดแสดง ทางวัฒนธรรมพื้นบ้าน ในกิจกรรมรดนํ้าดำหัว ผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อเผยแพร่ และสืบทอดการแสดงทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น

นางศันสนีย์ พุกกานนท์ วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 โดยมอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดการแสดงทางวัฒนธรรม และการแสดงพื้นบ้าน ในกิจกรรมรดนํ้าดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 21 เมษายน นี้ เวลา 13.30– 16.30 น.ที่ บริเวณหน้าศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเผยแพร่ และสืบทอดการแสดงทางวัฒนธรรม หรือการแสดงพื้นบ้านของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เป็นที่รู้จัก และให้คงอยู่ต่อไป

ในงานมีการแสดงจำนวน 10 ชุด ประกอบด้วย ฟ้อนกิ่งกะหร่า จากนายประสิทธิ์ มณีศรี อำเภอแม่ลาน้อย/ก้าแลว จากนายพงษ์พันธุ์ สุริยะ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแสดงของจังหวัดแม่ฮ่องสอน จากบ้านผาบ่อง/การแสดง ฟ้อนไต ก้าปั่นก๋อง ฟ้อนที จาก คณะม่านคำ และการแสดงจากกลุ่มชาติพันธุ์ กะยัน บ้านห้วยปูแกง ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ได้แก่ ชุดตะยืนเนซือเงอ/ หางเค้วเดารอสึกคุรู สึกคราง/กระยางป่อย ปล่าวเกอล่ะมาตา ละเผ่า/กระยางซือกาง/หม่าเคอะเกอถ่าง กระยาง ซือก่า

จึงขอเชิญชวน ท่านที่สนใจ ร่วมชมการแสดง ตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น