ม.นอร์ท-เชียงใหม่ ต้อนรับ นศ.ฟิลิปปินส์

นายณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดี ดร.วิวัฒน์ เศรษฐช่วย ผู้ช่วยอธิการบดี ม.นอร์ท-เชียงใหม่ ร่วมให้กำลังใจ นักศึกษาจาก Centro Escolar University ประเทศฟิลิปปินส์ จำนวน 3 คน ในโอกาสเข้าฝึกงานสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องสำอาง กับศาสตราจารย์ ดร.ภก.จีรเดช มโนสร้อย ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และศาสตราจารย์ ดร.ภญ. อรัญญา มโนสร้อย อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องสำอาง ม.นอร์ท-เชียงใหม่ โดยจะใช้ระยะเวลา 1 เดือนในการฝึกปฏิบัติ ณ ม.นอร์ท-เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น