ประทับใจชาวบ้าน/นักท่องเที่ยวสงกรานต์นี้ที่…แม่โจ้ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษา คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้และพี่น้องชุมชนเทศบาลเมืองแม่โจ้ จัดงานปี๋ใหม่เมือง หรืองานสงกรานต์ โดยใช้ชื่อว่า “สงกรานต์นี้ที่…แม่โจ้ ครั้งที่ 3” เป็นกิจกรรมที่ร่วมกันสืบสาน อนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นเมืองแม่โจ้ ที่จัดติดต่อกันเป็นเป็นปีที่ 3 ของเทศบาลเมืองแม่โจ้แล้ว

เป็นการจัดเดินขบวนสรงนํ้าพระพุทธสิหิงค์ สิงห์หนึ่งแม่โจ้ และขบวนแห่ไม้คํ้าโพธิ์ ที่จะนำไปถวายยังวัดต่างๆทั่วไปในเขตเทศบาล ของคณะศรัทธาประชาชนแต่ละวัดที่นำไม้คํ้าโพธิ์ออกมาแห่ขบวนพร้อมกัน โดยเริ่มจากหน้าธนาคารกรุงเทพฯจำกัด สาขาแม่โจ้ มาตามเส้นทางผ่านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ ไปยังสถานที่จัดงาน สนามโรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง ซึ่งตลอดเส้นทางมีประชาชนร่วมสรงนํ้าพระพุทธสิหิงค์ สิงห์หนึ่งแม่โจ้ อย่างเนืองแน่น นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ กล่าวว่า ในวันแห่พระพุทธสิหิงค์และไม้คํ้าโพธิ์ ชาวบ้านที่ทราบข่าวรวมถึงผู้ที่ผ่านไปมาได้ร่วมกันสรงนํ้าเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสปีใหม่ไทยที่นับเอาวันที่ 13 เมษายนของทุกปีเป็นวันแห่งการเริ่มต้นศักราชใหม่ รวมถึงนักท่องเที่ยวได้มาร่วมขบวนและชมวัฒนธรรมประเพณีการแห่พระพุทธรูปและไม้คํ้าที่หาชมได้ไม่ง่ายนัก พร้อมบันทึกภาพแห่งความประทับใจในโอกาสที่มาเยือนเมืองแม่โจ้ในช่วงสงกรานต์ ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นขบวนแห่ ยังได้จัดวงดนตรีเพื่อชีวิตวงคาราบาวเต็มวง ให้กับชาวบ้านได้รับชม ณ สนามโรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ อีกด้วย นายกเมืองแม่โจ้ กล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น