ชาวเวียงหนองล่อง ลำพูนสืบสานประเพณี

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ร่วมกับ เทศบาลตำบลวังผาง จังหวัดลำพูน จัดงานประเพณีแห่ไม้คํ้าโพธิ์สะหลีวัดบ้านดงหลวง ประจำปี 2560 คํ้าชูพระพุทธศาสนา และส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอเวียงเวียงหนองล่องให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

ที่ วัดบ้านดงหลวง ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน พุทธศาสนิกชนชาวอำเภอเวียงหนองล่อง ร่วมงานประเพณี แห่ไม้คํ้าโพธิ์สะหลีวัดบ้านดงหลวง ประจำปี 2560 ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน, เทศบาลตำบลวังผาง และคณะศรัทธาประชาชนร่วมกันจัดขึ้น

โดยมี นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี ในงานมีการสาธิตภูมิปัญญา (อุ้ยสอนหลาน) การจัดนิทรรศการเรื่องราวประเพณีแห่ไม้คํ้าฯ, การแสดงซอพื้นเมือง, พร้อมการจัดขบวนขบวนแห่ไม้คํ้าโพธิ์ ไปยังวัดบ้านดงหลวง จังหวัดลำพูน เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของบรรพชน อาศัยวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ในงานมีการรณรงค์ลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพราะเชื่อว่าถ้าหากทำบุญและจะให้ได้กุศลอย่างเต็มที่ตามหลักพระพุทธศาสนาแล้ว จะต้องทำด้วยความตั้งใจ ซึ่งภายในงานจะไม่มีการนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาจำหน่าย

นายไพฑูรย์ รัตน์เลิศลบ วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ประเพณีแห่ไม้คํ้าสะหลีหรือต้นโพธิ์ เป็นประเพณีที่สืบทอดต่อกันมาอย่างช้านานของภาคเหนือ 8 จังหวัดตอนบน ซึ่งมีความเชื่อว่าต้นไม้สะหลีหรือต้นโพธิ์ เป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์อยู่คู่พระพุทธศาสนามายาวนาน ประกอบกับต้นโพธิ์เป็นต้นไม้ใหญ่มีกิ่งก้านสาขาเยอะมากด้วยร่มเงา

ถ้าผู้ใดได้คํ้าต้นโพธิ์ไว้ก็เหมือนได้คํ้าชูสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืน และถือเป็นการทำบุญคํ้าชูดวงชะตาของตนเองในเทศกาลเริ่มต้นปี๋ใหม่เมืองด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น