ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัย

นางศรีจันทร์ เฉลิมเกียรติ นายกเหล่ากาชาด จังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายกกิ่งกาชาดอำเภอเชียงม่วน คณะกรรมการเหล่ากาชาดฯ และคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอเชียงม่วน ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 2 หลัง คือ บ้านเลขที่ 372 หมู่ 1 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา และ บ้านเลขที่ 91 หมู่ 3 ตำบลแม่กา
อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยเหล่ากาชาดพะเยา ได้มอบถุงยังชีพ สิ่งของอุปโภคบริโภค ผ้าห่ม และเงินช่วยเหลือ

ร่วมแสดงความคิดเห็น