ประเพณี ป๋าเวณีสระเกล้าดำหัว ประจำปี 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานประเพณี ป๋าเวณีสระเกล้าดำหัว ประจำปี 2560 ณ บริเวณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอพรจากผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นสิริมงคลกับตนเองและครอบครัวต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น