ปรึกษาหารือจัดการแข่งขัน กีฬาสปอร์ตฮีโร่

พลัฏฐ สุวรรณเมธากร ผอ. กกท. ภาค 5 พร้อม นพดล เกิ้งบุรี ผอ. ฝ่ายบริหารงานกีฬษภูมิภาค กกท. และ ทีมงาน กกท. เข้าพบ ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดี สพล.เชียงใหม่ เพื่อปรึกษาหารือจัดการแข่งขัน กีฬาสปอร์ตฮีโร่ ณ ห้องรับรอง สพล.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น