สนธิกำลัง ปิดล้อมตรวจค้นหมู่บ้านเป้าหมาย ยึดยาเสพติดและอาวุธสงคราม

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 21 เม.ย.60 บก.คค.ศป.ปส.ชน.ที่ 1,ชป.ศป.ปส.ชน.ที่. 3 ร่วมกับฝ่ายปกครอง อ.ไชยปราการ จัด กพ.ลว.พื้นที่หมู่บ้านแหล่งพักยาเสพติดในพื้นที่ อ.ไชยปราการ ตามที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร จาก ฝขว. ศป.ปส.ชน. พร้อมทั้งปิดล้อมตรวจค้น/กดดันผู้ค้ายาเสพติดในพิ้นที่

และในเวลาต่มา บก.คค.ที่.1 ชป.ศป.ปส.ชน.ที่.3ร่วมกับฝ่ายปกครอง อไชยปราการ ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดบริเวณบ้านป่าหนา ม.6 ต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ตรวจพบผู้เสพฯรับว่าซื้อมาจากบ้านปางซ้อ ทาง บก.คค.ที่.1 จึงได้ประสาน บก.พื้นที่พิเศษดอยเวียงผา ร่วมกัน ปิดล้อมตรวจค้นบ้านปางซ้อ ม.9 ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียง ราย ผลการปิดล้อมตรวจค้นบ้านนายอาพี มาเยอะ อายุ 36 ปี บ้านเลขที่ 97 ม.9 ต.ศรีถ้อย อ. แม่สรวย ตรวจพบยาเสพติด(ยาบ้า)จำนวน 30 เม็ด ปืนลูกซองไทยประดิษฐ์ จำนวน 2 กระบอก ระเบิดขว้างของ UWSA จำนวน 1 ลูกและได้ส่งมอบของกลางดังกล่าวให้กับ บก.พื้นที่พิเศษดอยเวียงผา ดำเนินการต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น