มอบอาหารและเครื่องดื่ม บริการประชาชน

วีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นตัวแทนรับมอบอาหารและเครื่องดื่ม จากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ หน้าร้านค้าสวัสดิการ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น