รดน้ำดำหัว เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

มนตรี หาญใจ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ร่วมรดน้ำดำหัว พล.ต.อินทรัตน์ ยอดบางเตย กรรมการที่ปรึกษาสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ณ บ้านพักวัดเจ็ดยอด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น