ผลการประกวดเทพบุตร เทพธิดาสลุงหลวงนครลำปาง

ผลการประกวดเทพบุตร – เทพธิดาสลุงหลวงนครลำปาง ประจำปี 2560 น้องอ๋อง นายสิทธานต์ คว้ารางวัล เทพบุตรสลุงหลวง น้องมะปราง น.ส.ณิชานันท์ คว้ารางวัล เทพธิดาสลุงหลวง ประจำปี 2560

นางสุจิตรา จงชาณสิทโธ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประกวดเทพบุตร – เทพธิดา สลุงหลวงนครลำปาง ในงานสืบสานประเพณีสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง ประจำปี 2560 โดยมีหนุ่มหล่อสาวสวยจากทั่วประเทศเข้าร่วมการประกวดกว่า 154 คน แบ่งออกเป็นเทพบุตรสลุงหลวง 67 คนและเทพธิดาสลุงหลวง 87 คน โดยผู้ได้รับตำแหน่งเทพบุตร และเทพธิดาสลุงหลวง จะได้เข้าร่วมขบวนแห่สลุงหลวง และขบวนแห่ปีใหม่เมืองประจำปี เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมล้านนาทรงคุณค่าของจังหวัดลำปาง

โดยมีผลการประกวดดังนี้รางวัลเทพบุตรสลุงหลวง รางวัลชนะเลิศเทพบุตรสลุงหลวง ได้แก่ เบอร์ 10 นายสิทธานต์ ศุภเกรียงไกร รับเงินรางวัล 100,000 บาท สายสะพาย ถ้วยรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เบอร์ 32 นายถิรวัฒน์ มาตยาบุญรับเงินรางวัล 50,000 บาท สายสะพาย ถ้วยรางวัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เบอร์ 60 ว่าที่รต.วุฒิเมศร์ พิศาลวราพนธ์รับเงินรางวัล 30,000 บาท สายสะพาย ถ้วยรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ เบอร์ 64 นายเดชาวัต หงอกชัย\ รับเงินรางวัล 20,000 บาท สายสะพาย ถ้วยรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ เบอร์ 1 นายภูวดล โกยสมบูรณ์รับเงินรางวัล 10,000 บาท สายสะพาย ถ้วยรางวัล

รางวัลขวัญใจสื่อมวลชน ได้แก่ เบอร์ 64 นายเดชาวัต หงอกชัยรับเงินรางวัล 10,000 บาท สายสะพาย ถ้วยรางวัลรางวัลขวัญใจประชาชน (ชาวลำปางโดยกำเนิด) ได้แก่ เบอร์ 7 นายวันเฉลิม ศรีอินทร์รับเงินรางวัล 10,000 บาท สายสะพาย ถ้วยรางวัล รางวัลเทพธิดาสลุงหลวง รางวัลชนะเลิศเทพธิดาสลุงหลวง ได้แก่ เบอร์ 33 น.ส.ณิชานันท์ สุทธิชยาพิพัฒน์ รับเงินรางวัล 100,000 บาท มงกุฎ สายสะพาย ถ้วยรางวัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่เบอร์ 32 น.ส.อรณพรรณ ณ เชียงใหม่รับเงินรางวัล 50,000 บาท สายสะพาย ถ้วยรางวัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เบอร์ 59 น.ส.โชตินภา แก้วจรูญรับเงินรางวัล 30,000 บาทสายสะพาย ถ้วยรางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ เบอร์ 37 น.ส.ไอยวริญร์ ชื่นชอบ รับเงินรางวัล 20,000 บาท สายสะพาย ถ้วยรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ เบอร์ 76 น.ส.ธนพร โพธาติ๊บ รับเงินรางวัล 10,000 บาท สายสะพาย ถ้วยรางวัลรางวัลขวัญใจสื่อมวลชน ได้แก่ เบอร์ 37 น.ส.ไอยวริญร์ ชื่นชอบ รับเงินรางวัล 10,000 บาท สายสะพาย ถ้วยรางวัลรางวัลขวัญใจประชาชน (ชาวลำปางโดยกำเนิด) ได้แก่ เบอร์ 38 น.ส.ภัทราวดี วีระสัย รับเงินรางวัล 10,000 บาท สายสะพาย ถ้วยรางวัล

ร่วมแสดงความคิดเห็น