จัดเทศกาลดนตรี หนุนเที่ยวเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่จับมือภาครัฐและเอกชน จัดงาน “เทศกาลดนตรีในสวน Garden Music Festival ” ครั้งที่ 1 ตามนโยบายพัฒนาโครงการพื้นฐานที่สนับสุนนการท่องเที่ยว โดยเจาะกลุ่ม First Visitor ในตลาดศักยภาพ และรักษาฐานตลาด Repeater เจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ และกลุ่มความสนใจพิเศษ

นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สำหรับเรื่องนโยบายโดยการสรุป ในเรื่องของการท่องเที่ยวเชียงใหม่ คือเมืองเกษตรสีเขียว เมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพราะเชียงใหม่มีจุดแข็งหลายด้าน ทั้งเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติ อากาศของเราดีกว่าที่อื่น ร้อนก็ไม่ร้อนเกินไป อากาศสบาย มีภูเขาสูงที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่นี่ เกือบจะเป็นหิมะแล้วมีแม่คะนิ้งอยู่ตรงนั้น มีดอยอ่างขางซึ่งเป็นดอยที่พ่อเรามาสร้างไว้ พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เปลี่ยนจากไร่ฝิ่นมาเป็นพืชเมืองหนาว แล้วก็มีวัฒนธรรมล้านนาที่เข้มแข็ง ที่เราต้องอนุรักษ์ไว้ มีอยู่ทั้งปี กิจกรรมของเชียงใหม่ เรื่องของวัฒนธรรมของบ้านเมืองเราเป็นจุดแข็ง มีทั้งปี ไม่ใช่ว่ามีเฉพาะ ช่วงไฮซีชั่น เพราะฉะนั้นคนจะมาเที่ยวเชียงใหม่ได้ตลอดทั้งปี ดังนั้นสิ่งสำคัญเชียงใหม่เป็นแหล่งผลิตทั้งของกิน ของใช้ ไม้ประดับ เราจะเน้นเกษตรอินทรีย์ ทางหน่วยงานเกษตร ก็ทราบดีอยู่แล้วต้องทำให้เป็นเกษตรสีเขียวแล้วก็การท่องเที่ยว ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อนุรักษ์ทั้งวัฒนธรรม อนุรักษ์ทั้งทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยวน้ำตก อีกด้วย

ด้านนายสุธน วิชัยรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า กิจกรรมการท่องเที่ยวนั้น ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ต้องช่วยกัน อย่างที่ท่านปลัดได้นำเสนอไปว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมดนตรีถือได้ว่าเป็นกิจกกรมที่สำคัญอย่างหนึ่งของเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ของเรานั้น มีการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวเชิงผจญภัย การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และที่สำคัญดนตรีถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญอย่างหนึ่งที่เราอยากจะมาเติมเต็มให้จังหวัดเชียงใหม่ของเรานั้นมีกิจกรรมการท่องเที่ยวตลอดปี โดยรวบรวมแผนงานโครงการต่างๆ จากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผลักดันกิจกรรมงานดนตรี ซึ่งนำมาบรรจุในแผนพัฒนาการการท่องเที่ยวแผนกลุ่มจังหวัด

สำหรับแผนงานโครงการต่างๆที่เราทำอยู่ ท่านผู้ว่าราชการเชียงใหม่ ท่านปวิณ ชํานิประศาสน์ ได้ย้ำเสมอว่าทุกแผนการโครงการถ้าทำเสร็จจะต้องมีการสรุป มีการประเมินผล มีการทบทวนดู ว่าปีนี้ประสบผลสำเร็จหรือไม่ นักท่องเที่ยวมาแล้วประทับใจหรือไม่ กิจกรรมปีหน้าจะเหมือนกับปีนี้หรือไม่ ต้องอ่าน ต้องวิเคราะห์ดูว่านักท่องเที่ยวชอบแนวไหน จากนั้นเราวางแผนกับทางสมาคมนี่แหละครับว่าเราจะวางแผนกันยังไงในปีต่อไป

ด้านนายพันธวัสย์ กรรณกุลสุนทร นายกสมาคมนักดนตรี นักร้อง นักแสดง เชียงใหม่ กล่าวว่า โครงการเป็นยุทธศาสตร์เข้ากับกลุ่มจังหวัด เราได้นำเสนอเชียงใหม่เมืองดนตรีในปีที่แล้ว เมื่อเดือนธันวาคม เป็นทั้งหมด 6 ซีรีย์ จนจบเดือนกุมภาพันธ์ การเป็นเชียงใหม่เมืองดนตรีจะประกอบไปด้วย Festival ต่างๆ ซึ่งจะทำให้เกิดการเคลื่อนไหว และก็แสดงถึงดนตรีและวัฒนธรรม ศิลปะการแสดง ทางดนตรีและด้านอื่นๆด้วย ดังนั้นจะเห็นได้ว่าตอนนี้ต้องขอขอบคุณ ทางท่องเที่ยวและกีฬาเป็นอย่างสูง ที่ได้ให้ความสำคัญและได้จัด Festival ขึ้นมาอีก 1 อันคือ Garden Music Festival ครั้งที่ 1

อย่างไรก็ตาม สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา สมาคมนักดนตรี นักร้อง นักแสดง เชียงใหม่ และกลุ่มจังหวัด เราก็มีความประสงค์ – ที่จะให้ทางดนตรีและการแสดงนี้ เป็นหัวในการนำท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัด ดังนี้จึงขอเรียนเชิญทุกท่านมาพบกันในงาน ระหว่างวันที่ 28 – 30 เมษายน 2560 นี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น