มทร.ล้านนา ร่วมงานสระเกล้า ดำหัวกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมพิธีดำหัวกู่เจ้าหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2560 ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย ผศ.สุภัทรา ปานสุวรรณจิตร์  ผู้ช่วยอธิการบดี นายสมศักดิ์ วรรณชัย ผู้ช่วยอธิการบดี และนายชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามเพื่อแสดงถึงกตัญญู ระลึกถึงเจ้าผู้ครองเมืองเชียงใหม่ทุกพระองค์ และรวมถึงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามนี้สืบไป โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง

ร่วมแสดงความคิดเห็น