สมป.เชียงใหม่ จัดพิธีสระเกล้าดำหัวผู้บริหารอาวุโส

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีสระเกล้าดำหัวผู้บริหารอาวุโส ตามประเพณีปี๋ใหม่เมือง ปี 2560 ณ อาคารยุพราชรังสรรค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานพิธีสระเกล้าดำหัวผู้บริหารอาวุโส พร้อมกล่าวขอสู่มาคารวะและขอพร ตามประเพณีปี๋ใหม่เมือง


โอกาสนี้ นายประสิทธิ์ แสนไชย อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตัวแทนผู้อาวุโส กล่าวให้พรแก่ผู้เข้าสระเกล้าดำหัว โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เข้าสระเกล้าดำหัว นายบุญเสริญ สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กล่าวต้อนรับ นายฐิตติณัฐ ศักดิ์ธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประธานกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวแนะนำผู้บริหารสถานศึกษา จากนั้นเป็นการรับประทานอาหารแบบพื้นเมืองร่วมกัน บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น


ร่วมแสดงความคิดเห็น