กิจกรรม ลดโลกร้อน “Acting Here Planet 21”

โรงแรมเมอร์เคียวเชียงใหม่ จัดกิจกรรม ลดโลกร้อน กับโครงการ “Acting Here Planet 21” การพัฒนาอย่างยั่งยืนของ Accorhotels โรงแรมในเครือแอคคอร์ องค์กรที่มุ่งมั่น และมีความรับผิดชอบ ในการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี สงกรานต์ล้านนา ตามจารีตประเพณีของไทย และได้จัดกิจกรรมการอนุรักษ์และสร้างความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปของโรงแรม โดยให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมในการบริจาคเงิน เพื่อนำไปเป็นทุนในการปลูกต้นไม้

ในการร่วมบริจาคนี้ ทางโรงแรมยังมีของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆให้กับลูกค้าอีกด้วย โดยเมื่อลูกค้าร่วมบริจาค 20 บาทจะได้รับข้าวแต๋น ซึ่งเป็นขนมของชาวเหนือหรือ เมื่อบริจาค 50 บาทขึ้นไป รับของที่ระลึกถุงผ้าลดโลกร้อน และข้าวแต๋น เชิญชวนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะ

ร่วมแสดงความคิดเห็น