ร่วมขบวนแห่สงกรานต์ งานสงกรานต์อำเภอป่าซาง

ทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมคณะผู้บริหาร-ข้าราชการ ลูกจ้างในสังกัดฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมขบวนแห่สงกรานต์ของเทศบาลตำบลแม่แรง ในงานสงกรานต์อำเภอป่าซาง ประจำปี 2560 ณ อำเภอป่าซาง จ.ลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น