เดินขบวนสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์

ปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมคณะที่ปรึกษา คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้และพี่น้องชุมชนเทศบาลเมืองแม่โจ้ ร่วมใจเดินขบวนสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ สิงห์หนึ่งแม่โจ้ ขบวนแห่ไม้ค้ำไปสนามรร.บ้านห้วยเกี๋ยง ซึ่งก่อนหน้านั้นพนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ร่วมใจกัน รดน้ำดําหัว นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ คณะที่ปรึกษา และ รองนายกฯ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้

ร่วมแสดงความคิดเห็น