ร่วมกันรดนํ้าดำหัวและขอพร


ร่วมกันสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของหมู่เฮาจาวเหนือ ชาวพนักงานสวนสัตว์เชียงใหม่ โดยมี “วุฒิชัย ม่วงมัน”-“วิทยา สิงห์คำ” ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ และหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย ผู้ร่วมประกอบการในสวนสัตว์ ร่วมกันรดนํ้าดำหัวและขอพรอันเป็นสิริมงคลจากผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ “นิพนธ์ วิชัยรัตน์” ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เมื่อวันก่อน

ร่วมแสดงความคิดเห็น