วิจิตรศิลป์ มช. เชิญชมงาน “ชั้นนำ : คิด นำ ทำแบบไทย”

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการแสดงผลงาน Project in Thai Art ภายใต้ชื่อ “ชั้นนำ : คิด นำ ทำแบบไทย” ระหว่างวันที่ 21 – 24 เมษายน 25560 ณ โครงการธิงค์พาร์ค เชียงใหม่ ไปร่วมชื่นชมกับผลงานการออกแบบและ งานสร้างสรรค์ของนักศึกษา เช่น เครื่องแต่งกาย เฟอร์นิเจอร์ ผลงานทางด้านการแสดง และอื่นๆ อีกกว่า 25 ชิ้นงาน พร้อมรับสูจิบัตรภายในงาน

การสร้างสรรค์ผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ ในครั้งนี้ นักศึกษาได้นำเอาองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนและค้นคว้าวิจัย มาสร้างงานอย่างมีแนวคิดสร้างสรรค์ ภายใต้ชื่อโครงการว่า “ชั้นนำ” อันเป็นการแสดงออกถึงความเป็นเลิศ ความเป็นที่หนึ่ง โดยมาจากภายใต้แนวความคิด “คิด นำ ทำแบบไทย”

ซึ่งจากคำเหล่านี้เปรียบเหมือนเป็นการสะท้อนตัวตนของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาศิลปะไทย ปีการศึกษา 2559 นี้ได้อย่างลงตัวที่จะแสดงให้เห็นถึงความเป็นตัวตนของตัวนักศึกษาผ่านผลงานสร้างสรรค์อันได้รับแนวคิดและแรงบันดาลใจจากรากเหง้าและวัฒนธรรมของตน โดยมีผลงานการออกแบบจำนวนทั้งสิ้น 25 ชิ้นงาน ประกอบไปด้วย ผลงานการออกแบบเครื่องแต่งกาย 9 collection ผลงานการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ 8 ชิ้นงาน ผลงานทางด้านดนตรีและการแสดง 2 ชิ้นงาน ผลงานทางด้านอื่นๆ 6 ชิ้นงาน โดยมีพื้นฐานการออกแบบมาจากการศึกษา ค้นคว้า อันนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพและมีความหลากหลายให้เผยแพร่สู่สายตาของสาธารณะชนต่อไป

งานนี้จึงขอเชิญชวนไปร่วมชื่นชมผลงานและเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของสาขาวิชาศิลปะไทย ระหว่างวันที่ 21 – 24 เมษายน 2560 ณ โครงการธิงค์พาร์ค เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น