ผู้บริหาร คณาจารย์ เครื่อข่ายสถาบันอุดมศึกษา 12 สถาบัน จ.เชียงใหม่ ประกอบพิธีสูมาคารวะ ที่ปรึกษา ผู้อาวุโส อธิการบดี เนื่องในประเพณีสงกรานต์

ผู้บริหาร คณาจารย์ เครื่อข่ายสถาบันอุดมศึกษา 12 สถาบัน ในจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีสูมาคารวะ ที่ปรึกษา ผู้อาวุโส อธิการบดี เนื่องในประเพณีสงกรานต์ “ ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 2560 ” ที่อาจล่วงเกิน ขออโหสิกรรม ประกอบด้วยกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม ซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันมาเป็นประจำทุกปี ณ ร้านอาหารหลองข้าวลำ จ. เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น