นายกองค์การบริหารส่วน ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน นำคณะผู้บริหาร อบต.ห้วยยาบเข้า รดน้ำขอพร วีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

มานพ   กาบเป็ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ  อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน นำคณะผู้บริหาร อบต.ห้วยยาบ รดน้ำขอพร วีระชัย  ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมืองล้านนา ที่ห้องรับรอง ภายในศาลากลางจังหวัดลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น