มช.จัดงาน เปิดประตูก้าวสู่สตาร์ทอัพ

มช. นำโดย วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี พร้อมด้วยมหาวิทยาลัยในเครือข่ายภาคเหนือ จัดแถลงข่าวการจัดงาน “Northern Digital Expo 2017” งานรวมสุดยอดบริษัทด้านดิจิทัล ไอที ครั้งแรกในภาคเหนือ หวังเป็นเวทีสำหรับให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพ และได้พบปะผู้ประกอบการจริง สามารถสร้างธุรกิจใหม่ด้วยตนเองหรือการก้าวสู่การเป็น Start Up โดยนำเทคโนโยลีเข้ามาปรับใช้ เพื่อการพัฒนาธุรกิจที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนในอนาคต

เมื่อวันที่ผ่านมา นายพีรพงษ์ ดวงรัตน์ นักส่งเสริมอุตสาหกรรมระดับสูง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ ตัวแทนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ผศ.ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอาจารย์ ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน Northern Digital Expo 2017 โดย วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับ มหาวิทยาลัยในเครือข่ายพันธมิตร จับมือกับภาคผู้ประกอบการชั้นนำในอุตสาหกรรมดิจิทัล ไอที ทั้งในภาคเหนือระดับประเทศ ร่วมกันจัดงาน เพื่อมุ่งพัฒนาให้ประเทศก้าวสู่ดิจิทัล อีโคโนมี อย่างเข้มแข็ง สามารถเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมดิจิทัลในประเทศไทย เปลี่ยนธุรกิจยุคใหม่ให้สมาร์ทและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันบนตลาดเศรษฐกิจของโลก ณ ห้องพวงแสด ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย นายพีรพงษ์ ดวงรัตน์ นักส่งเสริมอุตสาหกรรมระดับสูง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาเชียงใหม่ กล่าวว่า สำหรับการจัดงานครั้งนี้ถือว่าเป็นการจัดงานด้านดิจิทัล Expo ครั้งที่ใหญ่ที่สุดของภาคเหนือที่เคยจัดมา ซึ่งได้รวมบริษัทชั้นนำด้านดิจิทัล ไอที ทั่วประเทศ กลุ่มผู้ประกอบการใหม่ หรือ Start Up ด้านดิจิทัลไอที ผู้ผลิตนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในงานนี้เพียงอย่างเดียว ถือเป็นการขับเคลื่อนครั้งใหญ่ของภาคเศรษฐกิจ เป็นพื้นที่แสดงศักยภาพครั้งใหญ่ของเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย รวมถึงเป็นการสร้างโอกาสที่ใหญ่กว่าเดิมของผู้ประกอบการภาคเหนือทั้งใหม่และเก่า เพื่อให้เกิดไอเดียและเกิดรูปแบบใหม่ๆด้านธุรกิจ และที่สำคัญยังได้พบปะผู้ผลิต ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม ที่จะสามารถนำไปพัฒนาและต่อยอดบริการและสินค้าของตนเองได้ งานนี้ผู้ประกอบการยังได้พบปะผู้บริโภค สถานประกอบการได้พบปะทรัพยากรบุคคล ตลาดได้พบปะแรงงาน นักศึกษาได้มีเวทีโชว์ศักยภาพ ซึ่งเชื่อว่าโครงการนี้จะเป็นกลไกที่ช่วยขับเคลื่อนให้ผู้ประกอบการได้พัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่บนพื้นฐานของยุคเศรษฐกิจ ส่งผลไปถึงการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในตลาดระดับประเทศและเกิดนวัตกรรม เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ ที่น่าสนใจและให้ประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ ระบบเศรษฐกิจจะเชื่อมโยงกันและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพื่อการพัฒนาธุรกิจที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนในอนาคต

ขณะที่ ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยศิลปะฯ เปิดเผยว่า ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ คฯะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยในเครือข่าย อาทิ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วิทยาลัยเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยเนชั่นลำปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ลำปาง ในฐานะตัวแทนของสถาบันการศึกษาภาคเหนือและคณะสาขาวิชาด้านดิจิทัลไอที ได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพครั้งนี้
โดยมองว่างานนี้เป็นเวทีสำหรับเพื่อให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพ กล้าที่จะคิดและสร้างสรรค์ผลงานและนำเสนอ ได้พบปะผู้ประกอบการจริง ได้เข้ามาพบปะตลาดอุตสาหกรรมด้านดิจิทัลไอทีครั้งใหญ่ของภาคเหนือ ได้ค้นพบ ค้นหา สิ่งที่อยากจะทำ อยากจะเป็น ได้เปิดโอกาสให้ผลผลิตทางการศึกษาของเราได้งอกเงย นอกจากนี้เวทีนี้ยังเปิดโอกาสให้หลายคนได้เห็นถึงความสำคัญของสายอาชีพด้านไอที รวมถึงสามารถสร้างธุรกิจใหม่ด้วยตนเองหรือการก้าวสู่การเป็น Start Up โดยนำเทคโนโยลีเข้ามาปรับใช้ ภายในงานยังมีกิจกรรมมากมาย เช่น การเสวนาหัวข้อที่น่าสนใจจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล กิจกรรม เวิร์กช็อป การนำเสนอผลงานของนักศึกษา การออกบูธกว่า 200 บูธของบริษัทชั้นนำระดับประเทศ และ 1,000 ตำแหน่งงานด้านไอที และการแจกของรางวัลอีกมากมาย งาน Northern Digital Expo 2017 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2560 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต โดยพิธีเปิดงานในที่ 5 พฤษภาคม 2560 งานนี้เป็นกิจกรรมที่ตอบสนองนโยบายของภาครัฐ โดยการสนับสนุนของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดร.ภราดร กล่าวส่งท้าย

ร่วมแสดงความคิดเห็น