เพียง “เปลี่ยน” พฤติกรรมการกิน ก็ช่วยลดโลกร้อนได้….???

ทุกวันนี้โลกตื่นตัวในเรื่อง “ภาวะโลกร้อน” กันมากขึ้น ซึ่ง ภาวะโลกร้อน นั้น หมายถึง การที่อุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศบนโลกสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอากาศบริเวณใกล้ผิวโลกและน้ำในมหาสมุทร โดยในช่วง 100 ปีที่ผ่านมาอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้นถึง 0.74 – 0.18 องศาเซลเซียส และจากแบบจำลองการคาดคะเนภูมิอากาศพบว่าในปี พ.ศ. 2544 – 2643 อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจะเพิ่มขึ้นถึง 1.1 ถึง 6.4 องศาเซลเซียสกันเลยทีเดียว

โดยสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนก็เนื่องด้วย “ก๊าซเรือนกระจก” ที่เพิ่มมากขึ้น จากการทำกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการเผาผลาญถ่านหินและเชื้อเพลิง รวมไปถึงสารเคมีที่มีส่วนผสมของก๊าซเรือนกระจกที่มนุษย์ใช้ และอื่นๆอีกมากมาย จึงทำให้ก๊าซเรือนกระจก ลอยขึ้นไปรวมตัวกันอยู่บนชั้นบรรยากาศของโลก ทำให้รังสีของดวงอาทิตย์ที่ควรจะสะท้อนกลับออกไปในปริมาณที่เหมาะสม กลับถูกก๊าซเรือนกระจกเหล่านี้กักเก็บไว้ ทำให้อุณหภูมิของโลกค่อยๆสูงขึ้นจากเดิม

ภาวะโลกร้อนทำให้สภาพลมฟ้าอากาศผิดแปลกไปจากเดิม ภัยธรรมชาติรุนแรงมากขึ้น น้ำท่วม แผ่นดินไหว พายุที่รุนแรง อากาศที่ร้อนผิดปกติจนมีคนเสียชีวิต รวมไปถึงโรคระบาดชนิดใหม่ๆ หรือโรคระบาดที่เคยหายไปจากโลกนี้แล้วก็กลับมาให้เราได้เห็นใหม่ และพาหะนำโรคที่เพิ่มจำนวนมากขึ้น

การช่วยกันแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนนั้น มีหลากหลายวิธีการด้วยกัน แต่ใครจะไปคิดว่า แค่การ “กิน” กลับสามารถช่วยลดโลกร้อนได้เหมือนกัน เพียงแค่เรา

…”ลดการกินเนื้อสัตว์ หันมากินอาหารจากพืช”…เพราะมูลสัตว์เป็นแหล่งเกิดก๊าซมีเทน ที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนได้มากกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 21 เท่า

….”กินอาหารสดมากกว่าอาหารที่ผ่านกระบวนการ” เนื่องจากอาหารที่ผ่านกระบวนการ มีขั้นตอนการผลิตที่ทำให้สิ้นเปลืองพลังงาน ทั้งการผลิตอาหารและการผลิตภาชนะบรรจุ เช่น กระป๋อง กล่อง

…”กินอาหารตามฤดูกาล” ซึ่งพืชผัก ผลไม้ต่างๆ ที่ให้ผลผลิตตามฤดูกาล ทำให้ไม่ต้องใช้ฮอร์โมนหรือสารเคมี จึงเป็นการลดพลังงานในการผลิตฮอร์โมนและสารเคมีได้อีกทางหนึ่ง

และ…”กินอาหารประจำถิ่น” ที่เป็นการลดขั้นตอนในการขนส่ง การเก็บรักษาและการคัดทิ้ง ซึ่งการใช้พลังงานและการก่อก๊าซเรือนกระจกจะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับอาหารแบบอุตสาหกรรม

เพียงง่ายๆ แค่ “กิน” ในแบบข้างต้น ท่านก็สามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนได้แล้ว แม้จะลดได้เพียงน้อยนิด (เมื่อเทียบกับภาคอุตสาหกรรม) แต่ถ้าเราช่วยกันทำคนละไม้คนละมือ จากที่น้อยๆก็กลับกลายเป็นใหญ่ได้…!!!

(ข้อมูล หนังสือสุขภาพดี มีคำตอบ โดย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข)

ร่วมแสดงความคิดเห็น