สันป่าตอง ร่วมพิธีรดนํ้าดำหัวผู้สูงอายุ

สจ.เต้-สุริยนต์ ปันทะนะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เขต อ.สันป่าตอง เดินทางเข้าร่วมพิธีรดนํ้าดำหัวผู้สูงอายุทั่วไปในเขต ช่วงประเพณีวันสงกรานต์ปีใหม่ปี 2560 พร้อมกับร่วมงานประเพณีปี๋ใหม่เมืองของพี่น้องชาวอำเภอสันป่าตอง ที่ได้ร่วมกันจัดขึ้นเกือบทุกพื้นที่ของอำเภอ ที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น