วันคารวะพี่พยาบาลอาวุโส

ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงานวันคารวะพี่พยาบาลอาวุโส เนื่องในโอกาสป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2560 จัดโดย สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ และ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น