ชูตลาดหัตถกรรมผ้าฝ้าย ดึงกลุ่มนักท่องเที่ยวใช้เงิน

พาณิชย์ชู “ตลาดหัตถกรรมผ้าฝ้ายทอมือบ้านดอนหลวง” ขึ้นเป็น “ตลาดต้องชม” แห่งใหม่ของจ.ลำพูน ชี้มีสินค้าหัตถกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นมากมาย แนะชุมชนดึงอัตลักษณ์ท้องถิ่นดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวสร้างรายได้เพิ่ม

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมช.พาณิชย์ เปิดเผยถึงผลการลงพื้นที่ “ตลาดหัตถกรรมผ้าฝ้ายทอมือบ้านดอยหลวง” ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ผ่านมาว่า ตลาดดังกล่าวเป็น “ตลาดต้องชม” แห่งใหม่ของจ.ลำพูน ที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน ที่สืบสานภูมิปัญญาการทอผ้าจากรุ่นสู่รุ่นกว่า 200 ปี จนกลายเป็นตลาดอัตลักษณ์ชุมชนผลิตผ้าฝ้ายทอมือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่พบว่า จ.ลำพูน มีศักยภาพและความโดดเด่นด้านศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น มีสินค้าหัตถกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างน่าชื่นชม เช่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านริมร่อง ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน มีการผลิตสินค้าเด่นคือ ลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง แบรนด์ “ลำไยสวัสดี” ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมยกดอก บ้านแม่สารบ้านตอง ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าไหมยกดอกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ ยังมีตลาดหัตถกรรมผ้าทอแม่สารบ้านตอง ซึ่งเป็นหนึ่งในหมู่บ้านท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของ จ.ลำพูน มีชื่อเสียงทางด้านการทอผ้าไหมยกดอก เป็นสัญลักษณ์เฉพาะตัวที่ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น วิถีชีวิตของชาวบ้านเป็นไปอย่างเรียบง่าย ส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา ทำสวน ช่างก่อสร้าง ช่างปูนปั้น ทอผ้า โดยผู้หญิงจะเรียนรู้การทอผ้าจากครอบครัวมาตั้งแต่ยังเป็นเด็ก เกือบทุกหลังคาเรือนจะมีกี่ทอผ้า ถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้าน ส่วนผู้ชายจะเรียนรู้การทำปูนปั้นและงานก่อสร้างต่างๆ

ทั้งนี้ตนจึงได้ฝากให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ ร่วมกับผู้ประกอบการ พัฒนาสินค้าให้ขับเคลื่อนไปพร้อมๆกับการเล่าเรื่องราวความเป็นมาของผลิตภัณฑ์โดยให้มุ่งเน้นการสร้างความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ในท้องที่อื่น ยากต่อการลอกเลียนแบบ สามารถขึ้นทะเบียน GI เช่นเดียวกับผ้าไหมยกดอกลำพูน ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการในพื้นที่มีโอกาสจำหน่ายสินค้าได้มากขึ้น สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวมาจับจ่ายใช้สอยได้มากขึ้นจะทำให้มีรายได้ดีขึ้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น