สกู๊ปหน้า1…นักวิจัย มช. คว้า 3 รางวัล จากเวทีนานาชาติ ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

คณะนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำงานวิจัย 3 ผลงาน คือ “พลอยปรับปรุงคุณภาพด้วยไอออนและพลาสมา” “ผึ้งอัจฉริยะ” และ “ฟิลม์ผสมเนื้อพรุนจากแป้งข้าวเจ้าสำหรับห้ามเลือดที่อวัยวะอ่อนนุ่ม” เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ “45th International Exhibition of Inventions of Geneva” เมื่อวันที่ 29 มีนาคม-2 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยทั้ง 3 ผลงาน สามารถคว้ารางวัลอันทรงเกียรติ นำชื่อเสียงอันดีงามมาสู่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประเทศไทย

ผลงาน “พลอยปรับปรุงคุณภาพด้วยไอออนและพลาสมา” (Gemstones Treated by Ion and Plasma) ซึ่งเป็นผลงานของรองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวรรณ บุญญวรรณ ร่วมกับคณะนักวิจัยจากศูนย์วิจัยฟิสิกส์ของพลาสมาและลำอนุภาค ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ งานวิจัยดังกล่าว มี ดร.เสวต อินทรศิริ นักวิจัยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อยู่ในทีมวิจัย ได้รับรางวัลเหรียญทองเกียรติยศ และรางวัลพิเศษ จาก Taiwan Invention Association

ผลงาน “ผึ้งอัจฉริยะ” (Smart Bees) ซึ่งเป็นผลงานของ รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวรรณ จันท วรรณกูร อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับรางวัลเหรียญทองเกียรติยศ และรางวัลพิเศษ จาก Malaysian Association of Research Scientists (MARS) ประเทศมาเลเซีย

นอกจากนี้ ผลงาน “ฟิล์มผสมเนื้อพรุนจากแป้งข้าวเจ้าสำหรับห้ามเลือดที่อวัยวะอ่อนนุ่ม” ซึ่งเป็นผลงานของ ดร.อนุชา รักสันติ นักวิจัยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และรองศาสตราจารย์ นพ.สิทธิพร บุณยนิตย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อดีตประสาทศัลยแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลเหรียญเงินเกียรติยศ และcertification of excellence achievement

งานครั้งนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้นำนักประดิษฐ์และนักวิจัยจาก 30 หน่วยงานเข้าร่วมประกวดและนำเสนอในงานโฟว์ตี้ฟิฟ อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็กซ์ซิบิชั่น ออฟเจนีวา (45th International Exhibition of Inventions Geneva) ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 45 ติดต่อกัน โดยงาน “45th International Exhibition of Inventions of Geneva” ได้รับการสนับสนุนการจัดงานจากรัฐบาลสมาพันธรัฐสวิสและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก หรือ WIPO มีขึ้น ณ สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2560 โดยมีผู้เข้าร่วมชมงานมากกว่า 50,000 คน ภายในงานมีผลงานเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการมากกว่า 700 ผลงาน จากนานาประเทศ สำหรับการจัดงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าว ถือเป็นงานระดับนานาชาติที่สำคัญที่สุดในโลก ส่งผลให้มีนักวิจัยจากทั่วโลกนำผลงานเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงกว่า 725 ผลงาน จาก 40 ประเทศ

เจ็ดขุนพล

ร่วมแสดงความคิดเห็น