สักการะและขอพร เพื่อเป็นศิริมงคล

ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผอ.สพม. เขต 34 พร้อมด้วย รองผอ.สพม. เขต 34 ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรทางการศึกษา สักการะและขอพรองค์พระพรหมและไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลปู่ย่า เพื่อเป็นศิริมงคลต่อตนเอง และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องในโอกาสประเวณีปี๋ใหม่เมือง ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น