สระเกล้าดำหัว ปีใหม่เมือง

วีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และพรทิพย์ ภู่เพียงใจ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยผู้เคารพนับถือ เข้าร่วมสระเกล้าดำหัว เข้ารดน้ำ วรรณี ลิทองกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท วี.พี.เอ็น.คอลเล็คชั่นส์ จำกัด โอกาสปีใหม่เมือง ตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ณ บ้านสวนริมปิง จังหวัดลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น